Τρόπος έγερσης νομικών διαδικασιών

32. Όλες οι ενέργειες ή άλλες νομικές διαδικασίες οι οποίες εγείρονται από ή εναντίον της Επιτροπής θα εγείρονται από ή εναντίον του Γραμματέα-Ταμία του Κτηνοτροφικού Συνδέσμου ως εκπροσώπου της Επιτροπής.