Καταβολή ενοικίου γης από τους κτηνοτρόφους στην Κτηνοτροφική Επιτροπή

15.-(1) Για τα οικόπεδα που θα τους παραχωρούνται στην Κτηνοτροφική Περιοχή τα μέλη του Συνδέσμου θα πληρώνουν ενοίκιο γης στην Κτηνοτροφική Επιτροπή, επιπλέον από τη φορολογία και άλλα τέλη που θα πληρώνουν όπως αναφέρεται στο άρθρο 12 του παρόντος Νόμου.

(2) Το ενοίκιο γης θα καθορίζεται από την Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη το ενοίκιο το οποίο η ίδια πληρώνει στην κυβέρνηση για την υπό αναφορά έκταση γης.

(3) Τα οικόπεδα θα παραχωρούνται στα μέλη του Συνδέσμου από την Επιτροπή, αφού καταρτιστεί μεταξύ της Επιτροπής και των μελών του Συνδέσμου σχετική Σύμβαση Μισθώσεως.