Παράνομη είσοδος σε υποστατικό στην Κτηνοτροφική Περιοχή

27. Οποιοσδήποτε εισέλθει παράνομα σε υποστατικό που βρίσκεται στην Κτηνοτροφική Περιοχή, κατά τρόπο που διαπράττει ποινικό αδίκημα θα τιμωρείται σύμφωνα με το Νόμο που διέπει το αδίκημα.