Καμιά ευθύνη του Συνδέσμου για ζημιά σε περιουσία εντός ή εκτός της Κτηνοτροφικής Περιοχής

22. Ο Σύνδεσμος δε φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για ζημιά η οποία προκαλείται από μέλη του ή από ζώα των μελών του ή μηχανήματα των μελών του σε περιουσία η οποία βρίσκεται εντός ή εκτός της Κτηνοτροφικής περιοχής.