Xρήση ηλεκτρονικών μέσων από την εκδότρια εταιρεία για διάδοση πληροφοριών

132. Για το σκοπό της διάδοσης στους μετόχους των πληροφοριών του άρθρου 131, η εκδότρια εταιρεία δύναται να χρησιμοποιεί ηλεκτρονικά  μέσα, υπό την προϋπόθεση ότι η σχετική απόφαση λαμβάνεται σε γενική συνέλευση και πληροί τουλάχιστον τους ακόλουθους όρους:

(α) Η χρησιμοποίηση των ηλεκτρονικών μέσων δεν εξαρτάται από τον τόπο της έδρας ή της κατοικίας του μετόχου ή του δικαιούμενου να ασκήσει το δικαίωμα ψήφου·

(β) θεσπίζεται σύστημα αναγνώρισης για να εξασφαλιστεί ότι ενημερώνονται πραγματικά οι μέτοχοι ή οι δικαιούμενοι να ασκήσουν το δικαίωμα ψήφου·

(γ) παρέχεται δυνατότητα εναλλακτικής ενημέρωσης για τους μετόχους ή τους δικαιουμένους να ασκήσουν το δικαίωμα ψήφου, οι οποίοι δεν συναινούν στη χρησιμοποίηση ηλεκτρονικών μέσων για τη μεταβίβαση σ’ αυτούς πληροφοριών και δηλώνουν τούτο στην εκδότρια εταιρεία.