Ελεύθερη διαπραγματευσιμότητα ομολογιών

91. Οι ομολογίες είναι ελεύθερα διαπραγματεύσιμες.