Εισαγωγή όλων των μετοχών της ίδιας κατηγορίας

85. Η αίτηση εισαγωγής στο Χρηματιστήριο αναφέρεται σε όλες τις ομολογίες της αυτής εκδόσεως.