Υποχρεώσεις πληροφόρησης σε περίπτωση απόκτησης ή μεταβίβασης σημαντικής συμμετοχής σε εισηγμένη εταιρεία

114. [Διαγράφηκε]