Νομική κατάσταση ομολογιών

82. Η νομική κατάσταση των ομολογιών  είναι σύμφωνη με τους νόμους και τους κανονισμούς, στους οποίους υπόκεινται.