Αναφορά όλων των ομολογιών της αυτής έκδοσης

93. Η αίτηση εισαγωγής στο Χρηματιστήριο αναφέρεται σε όλες τις ομολογίες της αυτής έκδοσης.