Αμυντικές ανάγκες για τις οποίες ιδιοκτησία μπορεί να επιταχθεί

3.-(1) Κατά τη διάρκεια της έκρυθμης κατάστασης οποιαδήποτε ιδιοκτησία μπορεί να επιταχθεί για αντιμετώπιση αμυντικών αναγκών, οι οποίες έχουν προκύψει ή προκύπτουν, άμεσα ή έμμεσα, από την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί λόγω της τουρκικής εισβολής και της συνεχιζόμενης στρατιωτικής κατοχής τμήματος της επικράτειας της Δημοκρατίας.

(2) Αμυντικές ανάγκες περιλαμβάνουν ανάγκες που αφορούν την άμυνα ή ασφάλεια της Δημοκρατίας, περιλαμβάνεται δε σ’ αυτές η δημιουργία, διατήρηση ή διαμόρφωση στρατοπέδων, στρατιωτικών εγκαταστάσεων, αμυντικών θέσεων και άλλων χώρων για εξυπηρέτηση στρατιωτικών αναγκών.