Υποχρεώση για χρήση ζωνών ασφαλείας και συστημάτων συγκράτησης

15.-(1) Κάθε πρόσωπο που οδηγεί μηχανοκίνητο όχημα σε οποιαδήποτε οδό ή άλλο δημόσιο χώρο και κάθε πρόσωπο ηλικίας πέραν των 12 ετών ή ύψους πέραν των 150 cm που επιβαίνει καθήμενο σε οποιοδήποτε κάθισμα του οχήματος αυτού, υποχρεούται, από την ημερομηνία που θα καθοριστεί για το σκοπό αυτό με διάταγμα του Υπουργού που θα δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να είναι προσδεδεμένο με ζώνη ασφαλείας ή να συγκρατείται από σύστημα συγκράτησης.

(2) Κάθε πρόσωπο ηλικίας κάτω των 12 ετών και ύψους κάτω των 150 cm μπορεί να επιβαίνει καθήμενο σε οποιοδήποτε κάθισμα του οχήματος, πλην της θέσης του οδηγού, κατά το χρόνο που το όχημα κινείται σε οποιαδήποτε οδό ή άλλο δημόσιο χώρο, αν είναι προσδεδεμένο με ειδική ζώνη ασφαλείας ή συγκρατείται με ειδικό σύστημα συγκράτησης το οποίο προορίζεται από την κατασκευή του χρήση από άτομο των συγκεκριμένων ηλικιών ή του συγκεκριμένου ύψους και το οποίο έχει εγκριθεί δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1) του άρθου 12:

Νοείται ότι οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται και στην περίπτωση προσώπου που οδηγεί ή επιβαίνει σε όχημα το οποίο κυκλοφορεί στη Δημοκρατία με αριθμούς εγγραφής χώρας που δεν είναι κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.