Τροποποίησις της φορολογίας κοινή συναινέσει.

17. [Διαγράφηκε]