Ποινή

3. Ο ένοχος αδικήματος κατά της ασφαλείας της πολιτικής αεροπορίας υπόκειται εις φυλάκισιν διά βίου.