Ενοποίησις και Αναδιανομή

4. Ενοποίησις και Αναδιανομή αγροτικών κτημάτων δύναται να επιτευχθή διά μιας των κάτωθι μεθόδων:

(α) εκουσίως διά συμφωνίας των ιδιοκτητών·

(β) αναγκαστικώς δι’ αποφάσεως της πλειοψηφίας των ιδιοκτητών·

(γ) αναγκαστικώς διά διατάγματος του Υπουργικού Συμβουλίου.