Περιορισμοί επί παραγωγών αναφορικώς προς την εμπορίαν καρόττων και τεύτλων δι’ εξαγωγήν

47. [Διαγράφηκε]