Περιορισμοί επί παραγωγών αναφορικώς προς την εμπορίαν καρόττων και τεύτλων δι’ εξαγωγήν

47. Από της ενάρξεως της ισχύος του παρόντος Νόμου, άνευ της εγγράφου αδείας του Συμβουλίου απαγορεύεται η υπό των παραγωγών πώλησις, εμπορία ή άλλως πως διάθεσις καρόττων και τεύτλων, ή οιουδήποτε χαρακτηρισμού ή ποσότητος αυτών, προοριζομένων δι’ εξαγωγήν, εκτός προς το Συμβούλιον ή μέσω του Συμβουλίου.