Διευκόλυνσις, πρόκλησις ή διέγερσις

36. Στρατιωτικός, όστις καθ’ οιονδήποτε τρόπον διευκολύνει την λιποταξίαν, ή την αυτομολίαν, προκαλεί ή διεγείρει ή οπωσδήποτε παροτρύνει προς τινα των πράξεων τούτων, είναι ένοχος κακουργήματος και τιμωρείται με την κατά του αυτουργού απειλουμένην, αναλόγως της συγκεκριμένης περιπτώσεως, ποινήν.