Έλεγχος υπό του Γραφείου Ελέγχου

12. Η οικονομική διαχείρισις των κοινοτικών σχολείων, τα ειδικά ταμεία, αι αποθήκαι και η κατάστασις πάσης κινητής και ακινήτου περιουσίας τούτων έλεγχονται υπό του Γραφείου Ελέγχου της Συνελεύσεως.