Μισθοδοσία διδακτικού και άλλου προσωπικού των κοινοτικών σχολείων

6. Η Συνέλευσις αναλαμβάνει την βάσει ειδικών νόμων και κανονισμών μισθοδοσίαν του διδακτικού προσωπικού των κοινοτικών σχολείων ως και την μισθοδοσίαν των επιμελητών και των υπαλλήλων των γραφείων των σχολείων τούτων.