Έσοδα από τα Κυβερνητικά λαχεία

4. Τα έσοδα από την πώληση λαχνών κάθε Κυβερνητικού λαχείου, καταβαλλόνται στο λογαριασμό πάγιου ταμείου της Δημοκρατίας μετά την αφαίρεση από αυτά των χρηματικών βραβείων που διανεμήθηκαν καθώς και άλλων αφαιρέσεων τις οποίες το Υπουργικό Συμβούλιο ήθελε εγκρίνει.