Εξαίρεση των Κυβερνητικών λαχείων

9. Καμιά από τις διατάξεις που διαλαμβάνονται στο Μέρος αυτό δεν εφαρμόζεται σε, ή σε σχέση με, Κυβερνητικό λαχείο.