Κατάσχεση ίσου αριθμού αιγών ή εριφίων σε ορισμένες περιπτώσεις

15. Ανεξάρτητα από οποιαδήποτε διάταξη που περιέχεται στο Νόμο αυτό, όταν οποιεσδήποτε αίγες ή ερίφια κατάσχονται βάσει των διατάξεων του Νόμου αυτού και για οποιοδήποτε λόγο η εξακρίβωση της ταυτότητας των αιγών ή των εριφίων σε σχέση με τα οποία διαπράχτηκε αδίκημα δεν είναι δυνατή ή πρακτική θα κατάσχονται αντί αυτών ίσος αριθμός αιγών ή εριφίων που αποτελούν περιουσία του καταδικασθέντα.