Ή από πρόσωπο βάσει της πληροφορίας του οποίου έγινε το παράπονο

10. Όταν γίνεται παράπονο από οποιοδήποτε λειτουργό της Κυβέρνησης βάσει πληροφορίας που δόθηκε από ιδιώτη, το Δικαστήριο δύναται να εκδώσει τέτοιο διάταγμα για έξοδα και αποζημίωση εναντίον του προσώπου βάσει της πληροφορίας του οποίου έγινε η κατηγορία.