Διάθεση ξυλείας που κατασχέθηκε

11. Κάθε ξυλεία που κατάσχεται βάσει των διατάξεων του Νόμου αυτού πωλείται και το καθαρό προϊόν της πώλησης, μετά την αφαίρεση των εξόδων αυτής, καταβάλλεται στο Τμήμα του Γενικού Λογιστή:

Νοείται πάντοτε ότι αν, εντός σαράντα ημερών από την κατάσχεση, οποιοδήποτε πρόσωπο άλλο από το πρόσωπο στην κατοχή του οποίου βρέθηκε η ξυλεία αποδεικνύει προς ικανοποίηση του Δικαστηρίου, κατά την ακρόαση οποιουδήποτε παραπόνου βάσει του Νόμου αυτού, ή προς ικανοποίηση του Διοικητή της Επαρχίας, ότι η ξυλεία είναι ιδιοκτησία του, η ξυλεία δίδεται σε αυτό, ή, αν έχει πωληθεί, το προϊόν της πώλησης, μετά την αφαίρεση των εξόδων αυτής, καταβάλλεται σε αυτό.