Μέρος της χρηματικής ποινής δύναται να καταβληθεί στον πληροφοριοδότη

12. Το Δικαστήριο δύναται να διατάξει όπως οποιοδήποτε τμήμα που δεν υπερβαίνει το ένα δεύτερο των χρημάτων που ανακτήθηκαν από την καταβολή οποιασδήποτε χρηματικής ποινής που επιβλήθηκε βάσει του Νόμου αυτού  καταβληθεί σε κάθε ή οποιοδήποτε από τα πρόσωπα βάσει της πληροφορίας ή μαρτυρίας των οποίων επιβλήθηκε η χρηματική ποινή, σε τέτοια μερίδια όπως το Δικαστήριο διατάξει.