Ερμηνεία

2. Στο Νόμο αυτό-

“οπωροφόρο δένδρο” σημαίνει κάθε δένδρο που παράγει καρπό το οποίο καλλιεργείται για οικιακούς σκοπούς, και κάθε δένδρο το οποίο εμβολιάζεται συνήθως.