Πότε ξυλεία θεωρείται ότι εκτίθεται προς πώληση

4. Ξυλεία θεωρείται ότι εκτίθεται προς πώληση εντός της έννοιας του προηγούμενου άρθρου όταν μεταφέρεται σε οποιοδήποτε τόπο προς πώληση.