Ξυλεία που πωλείται χωρίς άδεια δύναται να κατασχεθεί συνοπτικά

8. Οποιοσδήποτε αστυνομικός, ή οποιοσδήποτε λειτουργός του Τμήματος Δασών, ή οποιοσδήποτε κοινοτάρχης ή αγροφύλακας εντός του χωριού ή τομέα αυτού, δύναται να καλεί οποιοδήποτε πρόσωπο που πωλεί ή εκθέτει προς πώληση οποιαδήποτε ξυλεία ελιάς ή χαρουπιάς, ή ξυλεία οποιουδήποτε οπωροφόρου δένδρου να παρουσιάσει την άδεια του Διοικητή για την πώληση αυτού και αν το πρόσωπο αυτό παραλείπει να παρουσιάσει αμέσως την άδεια, η ξυλεία δύναται να κατασχεθεί από το πρόσωπο που απαιτεί την παρουσίαση της άδειας και να παραδοθεί στη φύλαξη του Διοικητή της Επαρχίας ή στον κοινοτάρχη οποιουδήποτε χωριού με σκοπό να δύναται να διατεθεί όπως προνοείται πιο κάτω.