Κενές θέσεις σε Επιτροπή

10.-(1) Σε περίπτωση θανάτου οποιουδήποτε από τα μέλη ή από τους εμπειρογνώμονες οποιασδήποτε Επιτροπής, ή εφόσον εμποδίζονται από ασθένεια ή διαφορετικά να λάβουν μέρος στις έρευνες της Επιτροπής, το Υπουργικό Συμβούλιο ή ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας, ανάλογα με την περίπτωση, δύναται να συμπληρώσει οποιαδήποτε κενή θέση που προκλήθηκε με τον τρόπο αυτό με Διάταγμα διορισμού που γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 2 του Νόμου αυτού.

(2) Οι έρευνες της Επιτροπής συνεχίζουν ανεξάρτητα αν τέτοια κενή θέση όπως πιο πάνω δεν συμπληρωθεί και, αν αυτή συμπληρωθεί, οι έρευνες που έγιναν πριν από τέτοια κενή θέση δεν επαναλαμβάνονται ή ανακεφαλαιώνονται.