Εφαρμογή ορισμένων διατάξεων σε τηλεοπτική εκπομπή που είναι αποκλειστικά αφιερωμένη στην αυτοπροβολή

19Ε. [Διαγράφηκε]