Δελτία Ειδήσεων

21. Το Ίδρυμα περιλαμβάνει στα προγράμματα του υπηρεσία βασικών ειδήσεων που μεταδίδεται ημερησίως τόσο συχνά όσο το Ίδρυμα δυνατό να ορίσει στην Ελληνική, Τουρκική και Αγγλική γλώσσες και δύναται κατά την κρίση του να περιλαμβάνει πρόσθετα δελτία ειδήσεων στην Ελληνική και Τουρκική γλώσσες αφιερωμένα σε ειδήσεις ειδικού ενδιαφέροντος για τις αναφερόμενες κοινότητες.