Ερμηνεία

2. Στο Νόμο αυτό εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετικά-

"αεροδρόμιο" σημαίνει οποιαδήποτε περιοχή εδάφους ή νερού που σχεδιάζεται, εξοπλίζεται ή διαχωρίζεται ή συνήθως χρησιμοποιείται για να παρέχει διευκολύνσεις για την προσγείωση και απογείωση αεροσκαφών.

"αεροσκάφος" περιλαμβάνει όλα τα αερόστατα (είτε δέσμια είτε ελεύθερα), χαρταετούς, ανεμόπτερα, αεροπλοΐα και πτητικές μηχανές.

"αδειούχο αεροδρόμιο" σημαίνει αεροδρόμιο αδειούχο βάσει των Αποικιακών περί Αεροναυτιλίας Διαταγμάτων, 1949 έως 1954.

"Διευθυντής" σημαίνει το Διευθυντή Δημόσιων Έργων.

"ζωντανά" περιλαμβάνει άλογα, βόδια, μουλάρια, γαϊδούρια, πρόβατα, κατσίκες, γουρούνια και σκύλους.

"Κυβερνητικό αεροδρόμιο" σημαίνει αεροδρόμιο που κηρύχθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο με γνωστοποίηση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας ως Κυβερνητικό αεροδρόμιο για τους σκοπούς του Νόμου αυτού.