Όρια αδειών επισκόπησης

45. Όλες οι άδειες επισκόπησης και λατομείου και οι μεταλλευτικές μισθώσεις και τα προνόμια λατομείου οριοθετούνται από κάθετες σανίδες από τις οριοθετικές γραμμές επιφάνειας οι οποίες επεκτείνονται προς τα κάτω σε απεριόριστο βάθος από την επιφάνεια.