Εξουσία κήρυξης μολυσματικής ή μεταδοτικής ασθένειας ως επικίνδυνης μολυσματικής ασθένειας

3. Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται, με γνωστοποίηση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας να κηρύξει οποιαδήποτε ασθένεια μολυσματικής ή μεταδοτικής φύσης σε επικίνδυνη μολυσματική ασθένεια εντός της έννοιας του Νόμου αυτού.