ΠΙΝΑΚΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ
(Άρθρο 7Α(1))

Πρώτη Παράβαση Δεύτερη ή Μεταγενέστερη Παράβαση
1. Επιχειρήσεις ή χώροι όπου διεξάγεται οικονομική δραστηριότητα σε σχέση με αγαθά ή υπηρεσίες με ωφέλιμο χώρο εξυπηρέτησης πελατών μέχρι 50τμ. €500 €1.000
2. Επιχειρήσεις ή χώροι όπου διεξάγεται οικονομική δραστηριότητα σε σχέση με αγαθά ή υπηρεσίες  με ωφέλιμο χώρο εξυπηρέτησης πελατών από 51τμ μέχρι 100τμ. €750 €1.500
3. Επιχειρήσεις ή χώροι όπου διεξάγεται οικονομική δραστηριότητα σε σχέση με αγαθά ή υπηρεσίες  με ωφέλιμο χώρο εξυπηρέτησης πελατών από 101τμ μέχρι 200τμ. €1.500 €3.000
4. Επιχειρήσεις ή χώροι όπου διεξάγεται οικονομική δραστηριότητα σε σχέση με αγαθά ή υπηρεσίες με ωφέλιμο χώρο εξυπηρέτησης πελατών από 201τμ μέχρι 500τμ. €4.000 €8.000
5. Επιχειρήσεις ή χώροι όπου διεξάγεται οικονομική δραστηριότητα σε σχέση με αγαθά ή υπηρεσίες με ωφέλιμο χώρο εξυπηρέτησης πελατών 501τμ και άνω. €8.000 €16.000