Χρονικά όρια δίωξης

10. Καμιά δίωξη για αδίκημα κατά παράβαση του Νόμου αυτού δεν θα αρχίζει μετά τη λήξη ενός έτους από την ημερομηνία της διάπραξης του αδικήματος αυτού, ή έξι μηνών από την ημερομηνία της ανακάλυψης αυτού από την κατηγορούσα αρχή.