Πιστοποιητικό Αναλυτή αποτελεί εκ πρώτης όψεως μαρτυρία

12. Κατά την ακρόαση οποιασδήποτε κατηγορίας για αδίκημα βάσει του Νόμου αυτού η προσαγωγή του πιστοποιητικού ανάλυσης του Αναλυτή αποτελεί επαρκή μαρτυρία των γεγονότων που εκτίθενται σε αυτό, εκτός αν το πρόσωπο που κατηγορείται ζητήσει όπως ο Αναλυτής κληθεί ως μάρτυρας.