Καθυστερημένες πληρωμές

61. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε καταναλωτής ηλεκτρισμού που προμηθεύεται από τους αναδόχους εγκαταλείπει τα υποστατικά όπου τέτοιος ηλεκτρισμός έχει παρασχεθεί σε αυτόν άνευ καταβολής των τελών ηλεκτρισμού ή του ενοικίου μετρητή που οφείλεται από αυτόν, οι ανάδοχοι δικαιούνται να ανακτήσουν από τον επόμενο ενοικιαστή τις καθυστερήσεις που έμειναν απλήρωτες από τον προηγούμενο ενοικιαστή εκτός αν ο νέος ενοικιαστής πριν να καταναλώσει ηλεκτρική ενέργεια έχει δώσει ειδοποίηση στους αναδόχους με την οποία απαιτούσε να καταγραφεί ο μετρητής.