Ανάδοχοι να πληρώνουν τις δαπάνες για την παροχή νέων μετρητών όταν ο τρόπος χρέωσης τροποποιείται

24. Όταν οποιοσδήποτε καταναλωτής ο οποίος προμηθεύεται με ενέργεια από τους αναδόχους από οποιοδήποτε κύριο αγωγό διανομής εφοδιάζεται με μετρητή για το σκοπό εξακρίβωσης της αξίας της παροχής και οι ανάδοχοι, εκούσια, και όχι κατά παράκληση του καταναλωτή, μεταβάλλουν τη μέθοδο χρέωσης της ενέργειας που παρέχεται από αυτούς από τον κύριο αγωγό, οι ανάδοχοι αντικαθιστούν το μετρητή χωρίς επιβάρυνση του καταναλωτή.