Διώξεις

6. Δεν εγείρεται δίωξη για αδίκημα βάσει του Νόμου αυτού χωρίς τη συγκατάθεση του Γενικού Εισαγγελέα.