Επιφύλαξη

7. Καμιά από τις διατάξεις που περιέχονται στο Νόμο αυτό δεν θεωρείται ότι επηρεάζει τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου Νόμου που ισχύει επί του παρόντος στην Κύπρο.