Τύπος και διάρκεια αδειών

11. Κάθε άδεια θα είναι κατά τον καθορισμένο τύπο και θα λήγει τη 12η ημέρα του Μαρτίου του επόμενου της ημερομηνίας έκδοσης αυτής.