Ορισμένα αδικήματα

9. Κάθε κάτοχος άδειας λιανικής πώλησης ο οποίος-

(α) επιτρέπει μέθη ή οποιαδήποτε βίαια, εριστική ή οχλαγωγική συμπεριφορά λάβει χώρα σε αδειούχα υποστατικά ή τόπο.

(β) πωλεί οινοπνευματώδες ποτό σε οποιοδήποτε μεθυσμένο πρόσωπο.

(γ) [Διαγράφηκε].

(δ) εν γνώσει του παρέχει άσυλο σε οποιοδήποτε αστυνομικό ή εν γνώσει του ανέχεται όπως οποιοσδήποτε τέτοιος αστυνομικός παραμείνει στα αδειούχα υποστατικά ή τόπο κατά τη διάρκεια οποιουδήποτε μέρους του χρόνου που ορίζεται για τον αστυνομικό αυτό όπως βρίσκεται επί καθήκοντι, παρά μόνο για σκοπούς της τήρησης ή αποκατάστασης της τάξης ή κατά την εκτέλεση του καθήκοντος του.

(ε) προμηθεύει οποιοδήποτε ποτό ή αναψυκτικό, είτε δωρεάν είτε επί πληρωμή, σε οποιοδήποτε αστυνομικό επί καθήκοντι εκτός με την εξουσιοδότηση ανώτερου αξιωματικού του αστυνομικού αυτού,

υπόκειται σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τα πεντακόσια ευρώ και το Δικαστήριο δύναται επιπρόσθετα να διατάξει όπως η άδεια σε σχέση με τα υποστατικά ή τόπο όπου διαπράχθηκε το αδίκημα κατασχεθεί και ακυρωθεί.