Δεν επιστρέφονται δικαιώματα

14. Κανένα δικαίωμα που καταβλήθηκε σε σχέση με οποιαδήποτε άδεια που εκδόθηκε δυνάμει των διατάξεων του Νόμου αυτού, δεν επιστρέφεται επειδή ο κάτοχος αυτής έπαυσε ή παρέλειψε να εργάζεται ως πωλητής οινοπνευματωδών ποτών ή επειδή για οποιοδήποτε λόγο η άδεια ακυρώθηκε ή η επιχείρηση του έκλεισε ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο.