Ένταλμα έρευνας

20. Κάθε μέλος Επαρχιακού Δικαστηρίου, αν ικανοποιηθεί με ένορκη μαρτυρία ότι υπάρχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι οποιαδήποτε οινοπνευματώδη ποτά πωλούνται ή εκτίθενται ή φυλάττονται προς πώληση σε οποιαδήποτε υποστατικά ή τόπο εντός της δικαιοδοσίας του Δικαστηρίου, κατά παράβαση των διατάξεων του Νόμου αυτού, δύναται να εκδώσει ένταλμα υπογραμμένο από αυτόν δυνάμει του οποίου είναι νόμιμο για οποιοδήποτε αστυνομικό ή τελωνειακό ή εφοριακό υπάλληλο που κατονομάζεται στο ένταλμα εντός ενός μηνός από την ημερομηνία της έκδοσης αυτού να εισέλθει (με τη βία αν υπάρχει ανάγκη) στα υποστατικά ή τόπο που κατονομάζονται στο ένταλμα και κάθε μέρος αυτών και να εξετάσει αυτά και να ερευνήσει για οινοπνευματώδη ποτά σε αυτά, και να κατάσχει και απομακρύνει οποιαδήποτε οινοπνευματώδη ποτά που βρέθηκαν σε αυτά για τα οποία υπάρχει εύλογη αιτία υπόνοιας ότι βρίσκονται στα υποστατικά αυτά ή τόπο κατά παράβαση των διατάξεων του Νόμου αυτού, μαζί με τα δοχεία που περιέχουν τα ποτά αυτά~ και σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης ή κάτοχος του τόπου καταδικασθεί για οποιαδήποτε παράβαση των διατάξεων του Νόμου αυτού σε σχέση με οποιαδήποτε οινοπνευματώδη ποτά που κατασχέθηκαν με αυτό τον τρόπο, τα οινοπνευματώδη ποτά που κατασχέθηκαν με αυτό τον τρόπο και τα δοχεία που περιέχουν τα ποτά αυτά δημεύονται.