Δημοσίευση παραβάσεων

24Α. Ο Αστυνομικός Διευθυντής σε κάθε Επαρχία δημοσιεύει στην ιστοσελίδα της Αστυνομίας Κύπρου τον αριθμό ανά έτος των περιπτώσεων παράβασης των διατάξεων του παρόντος Νόμου, καθώς και τα υποστατικά που δεν συμμορφώνονται με τις διατάξεις αυτού.