Κατηγορίες αδειών

6. Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 7 του Νόμου αυτού, άδεια λιανικής πώλησης εμπίπτει σε μια από τις πιο κάτω κατηγορίες, δηλαδή-

(α) Λιανική άδεια ξενοδοχείου ή τουριστικού καταλύματος για λιανική πώληση οινοπνευματωδών ποτών σε οποιαδήποτε ώρα της ημέρας και νύκτας, σε οποιοδήποτε ξενοδοχείο ή τουριστικό κατάλυμα, σε πρόσωπα που διαμένουν στο ξενοδοχείο ή τουριστικό κατάλυμα ή όχι για κατανάλωση στο ξενοδοχείο ή τουριστικό κατάλυμα.

(β) Άδεια Λιανικής Πώλησης για Καμπαρέ, για λιανική πώληση οινοπνευματωδών ποτών σε οποιοδήποτε πρόσωπο σε οποιοδήποτε καμπαρέ για κατανάλωση σε αυτό.

(γ) [Διαγράφηκε].

(δ) Γενική Άδεια Λιανικής Πώλησης, για λιανική πώληση οινοπνευματωδών ποτών σε οποιοδήποτε πρόσωπο στα υποστατικά ή τόπο που ορίζονται σε αυτή, είτε τα ποτά αυτά καταναλώνονται εντός ή εκτός των υποστατικών αυτών ή τόπου.