Απαραίτητη η έγκριση της εταιρείας για την πληρωμή από αυτή σε σύμβουλο για απώλεια θέσης, κλπ.

183. Δεν είναι νόμιμο για εταιρεία να κάνει σε οποιοδήποτε σύμβουλο της οποιαδήποτε πληρωμή με μορφή αποζημίωσης για απώλεια αξιώματος, ή ως αντιπαροχή για ή σε σχέση με την αποχώρηση του από το αξίωμα, χωρίς την αποκάλυψη στα μέλη της εταιρείας των λεπτομερειών αναφορικά με την προτεινόμενη πληρωμή, περιλαμβανομένου και του ποσού της, και την έγκριση της πρότασης από την εταιρεία.