Ψηφίσματα που εγκρίνονται σε αναβληθείσα συνέλευση

138. Όταν ψήφισμα εγκρίνεται σε αναβληθείσα συνέλευση-

(α) εταιρείας

(β) των κατόχων οποιασδήποτε τάξης μετοχών της εταιρείας

(γ) των συμβούλων εταιρείας,

το ψήφισμα λογίζεται για όλους τους σκοπούς ότι λήφθηκε την ημερομηνία που λήφθηκε στην πραγματικότητα, και δεν θα λογίζεται ότι λήφθηκε σε οποιαδήποτε προηγούμενη ημερομηνία.